Kapstoktitel:

"Afschaffing van de doodstraf | Abolition de la peine de mort | Aufhebung der Todesstrafe"


Een strop aan een kapstok,

de woordspeling "kleren aan de kapstok ophangen" als startpunt voor dit werk.Bij het bestuderen van de drie verticale buizen, ontdekken we de Belgische wetgeving die de doodstraf heeft afgeschaft.

Deze wetgeving is weergegeven in haar drie officiële versies, met andere woorden in de drie landstalen van België, en is verdeeld over de drie verticale buizen (één landstaal per buis).De ‘kroon’ van de kapstok, de bovenste zes haken, is tevens de kroon op het legislatieve werk.

Nadat in 1996 de doodstraf bij wet werd afgeschaft, schreef de wetgever (in 2005) de afschaffing van de doodstraf bovendien in de Grondwet in.

De legislatieve tekst ter herziening van de Grondwet (één tekst, geschreven in de drie landstalen) kan op de bovenste zes haken worden teruggevonden.Tot slot rijst de vraag "wat is het aan de kapstok opgehangen kledingstuk?".

Het is de kap van de beul.

Hij heeft, door de wetgeving die de doodstraf heeft afgeschaft, zijn beulenkap aan de kapstok moeten ophangen.
(De kapstok komt uit de bibliotheek van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent)Prijs: EUR 1.250,00