Kapstok

BE

passage uit de herziening van de Belgische Grondwet omtrent de afschaffing van de doodstraf, drietalige versie ("Herziening  van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf, Belgisch Staatblad 17 februari 2005, 5.498 / Révision du titre II de la Constitution en vue d’y insérer un article nouveau relatif à l’abolition de la peine de mort", Moniteur Belge 17 février 2005, 5.498).


NL

passage uit de Belgische wet tot afschaffing van de doodstraf, Nederlandstalige versie  ("Wet 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen", Belgisch Staatblad 1 augustus 1996, 20.598-20.600).Passage uit de Belgische wet tot afschaffing van de doodstraf, Nederlandstalige versie  ("Wet 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen", Belgisch Staatblad 1 augustus 1996, 20.598-20.600).


FR

passage uit de Belgische wet tot afschaffing van de doodstraf, Franstalige versie ("Loi 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles", Moniteur Belge 1 août 1996, 20.598-20.600).


DE

passage uit de Belgische wet tot afschaffing van de doodstraf, Duitstalige versie ("Gesetz 10. Juli 1996 zur Aufhebung der Todesstrafe und zur Abänderung der Kriminalstrafen", Belgische Staatsblatt 21. November 2006, 62.106-62.107).Dank:


Bas, Frederik, Davy, Georges, Michel, Nathalie, Samuela, Stefaan